2014-04-01 07:45Nyheter

Arla Foods går Beyond Budgeting

null

Arla Foods är ett globalt mejeriföretag med tillväxtfokus. Efter flera större förvärv är omsättningen idag över 10 Mdr EUR och antalet anställda drygt 20 000.  År 2011 bestämde sig Arla Foods för att lämna den traditionella budgetstyrningen då ledningen såg den oanvändbar i dagens affärsvärld.

Vid det 53:e nätverksmötet inom Beyond Budgeting Roundtable som genomfördes i Bryssel 19-20 mars berättar Morten Holm Jensen, Vice President Corporate Finance på Arla Foods, om vinsterna med en förändrad styr- och ledningsmodell.

Arla Foods har under senare år upplevt en allt större marknadsvolatilitet i kombination med en
extrem konsolidering i branschen.  I denna miljö blir budgeten ett hinder då den är allt för statisk, sänker ambitionsnivån, minskar risktagandet och inte minst dränerar verksamheten på
energi, berättar Morten.

Arbetet med att förändra styr- och ledningsmodellen började med en analys av affärsmiljön, som förändrats kraftigt i och med avregleringar.  En växande medelklass i tillväxtländer, fokus på livsmedelssäkerhet, underskott på mjölk och en ökad volatilitet på priserna för mjölk har också varit starka krafter för att förändra styrmodellen.

Arla Foods berättelse om en värld utan budget omfattar stora förändringar i bolaget. Det mest positiva är att fokus har flyttats från avvikelseanalys bakåt till mer framåtblickande analys kring trender och dialog om åtgärder för förbättringar. Morten berättar att tidigare handlade diskussionerna i ledningsgruppen mycket om varför man inte levererat. Dessa diskussioner är nu helt borta och fokus är på att sluta gapet mellan prognosen och ambitiösa mål. Prognosens tillförlitlighet analyseras och indikerar kvaliteten på hur organisationen pratar om sina prestationer.

På talarlistan i Bryssel fanns utöver Arla Foods även Mainfreight, framgångsrikt internationellt logistikföretag från Nya Zeeland, Bjarte Bogsnes, efterfrågad inspirationsföreläsare och ordförande för BBRT, samt professor Trond Bjørnenak från Norges Handelshögskola..

Om du är intresserad att höra mer om konferensen, om Beyond Budgeting eller möjligheten att bli medlem i nätverket kontakta Knut Fahlén.

knut.fahlen@ekan.com

031-761 60 10Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén