2018-10-04 07:45Nyheter

Agil och digital - Välkommen till höstens rundabordsamtal

null

Nu när höstmörkret smyger sig på ger vi dig chansen att tillsammans med branschkollegor fylla på med energi och inspiration genom att delta i ett av Ekan Managements uppskattade rundabordssamtal. Utöver ett inspirerande och involverande samtal bjuder vi också på en god och näringsrik frukost.

I rundabordssamtalet kommer vi tillsammans utmana gällande tankesätt och identifiera de möjligheter som uppstår när vi inkluderar agila och digitala arbetssätt i verksamheten. Samtalen leds av en moderator från Ekan Management som utifrån sin dagliga kontakt med marknaden, och kunskaper inom den agila och digitala utvecklingen, delar med sig av sina erfarenheter. Höstens samtal fokuserar på följande områden.

–  Project Management Office (PMO)

–  Nätverkande och värdeskapande inköp

–  Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Anmälan görs till ekan@ekan.com. Deltagande är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat till 10 per tillfälle.

Project Management Office (PMO)

Ett modernt PMO skapar stora möjligheter till ökat strategiskt fokus, anpassning till omvärlden och omfördelning av resurser till där de gör mest nytta. Lucas Rolfsson, med stor erfarenhet av att etablera och driva PMO inom olika verksamheter leder detta samtal om utmaningar, möjligheter och lösningar för morgondagens PMO.

Tid och plats: Tisdag 6:e november klockan 08:00-10:00, Ekan Managements kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm

Målgrupp: För dig som idag driver/ansvarar för projektportföljer/projektkontor eller arbetar som projektledare och har ett intresse av portfölj- och projektstyrning

Nätverkande och värdeskapande Inköp

Med ökad globalisering, och nya samarbetsformer står dagens inköpsorganisation inför nya utmaningar. Niclas Hjerdin, med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom inköp från såväl svensk som internationell industri, väcker tankar och diskussion kring utmaningar och lösningar som stärker inköpsfunktionen roll i den strategiska utvecklingen.

Tid och plats: Torsdag 15:e november klockan 08:00-10:00, Ekan Managements kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm.

Målgrupp: CFOs, Business Controllers, Inköpschefer eller motsvarande

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Vid ett överflöd av information följer ofta en vånda med att välja, och därmed också välja bort, av rädsla för att missa något. Ändå är det just det som krävs för att synliggöra den affärskritiska information som ledningen behöver för att kunna fatta insiktsfulla beslut. Rikard Olsson, affärsområdesansvarig inom strategi och verksamhetsstyrning samt erfaren managementkonsult inom området, kommer med utgångspunkt i verkliga case leda detta samtal om hur företag och organisationer kan ta sig från informationsöverflöd till värdeskapande beslutsunderlag.

Tid och plats: Torsdag 29:e november, klockan 08:00-10:00, Ekan Managements kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm

Målgrupp:Ledningsgrupp, CFO, Business Controllers


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén