2020-11-12 12:00Nyheter

3 webinar: Vässa förmågan i offentlig verksamhet

null

Under november månad genomför Ekan Management tre webinar med tre olika perspektiv som alla är superheta i dessa tider:

  • Hur kan man på bästa sätt styra och leda verksamheten genom tillit när direkt övervakning varken är möjligt eller önskvärt?
  • Hur drar vi på bästa sätt nytta av digitaliseringens förutsättningar och möjligheter?
  • Hur får vi verklig nytta med ett processbaserat arbetssätt?

Alla teman bygger på Ekans långa erfarenhet av arbete med de här frågorna hos en stor variation av kunder. Deltagarna kommer att få praktiska tips och exempel från våra uppdrag.

Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning – en väg till tillit

Tid: 27 november 8.30-9.30

Medverkande: Rikard Olsson, Knut Fahlén

Kontaktperson för anmälan: johan.frisack@ekan.com

Tillitsdelegationens arbete har i stor utsträckning fokuserat på ledarskapet som en väg för ökad tillit i myndigheter och kommuner.

För detta fungerar den traditionella budgetstyrningen dåligt och är ett hinder för tillitbaserad styrning. Därför är det av största vikt att inte bara ledarskapet utan även budgetprocessen utvecklas och moderniseras för att offentlig verksamhet skall kunna fortsätta utvecklas.

Knut Fahlén, författare till boken Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning och Rikard Olsson, senior managementkonsult på Ekan ger en introduktion till hur offentlig verksamhet kan arbeta för ökad effektivitet och tillit genom struktur och processutveckling av budgeten.

Digital transformation i offentlig sektor

Tid: 27 november 10.30-11.00

Medverkande: Anna Wigsén

Kontaktperson för anmälan:karin.arnholm@ekan.com

Ett webinar om hur digitaliseringen möjliggör att existerande arbetsprocesser kan bytas ut mot nya digitala processer, men även att helt nya saker blir möjliga att genomföra. Att digitalt transformera sin verksamhet är inte längre en möjlighet, utan snarare en förutsättning för verksamhetens förmåga att arbeta effektivt och möta nya behov. Webinariet kommer att beröra i hur en verksamhet går från tanken ”det här borde vi göra” till hur verksamheten på riktigt startar sin digitala resa.

Process som verktyg för att göra rätt saker – på rätt sätt

Tid: 30 november, kl 11-11.30

Medverkande: Andreas Öst-Wifstrand och David Lundkvist

Kontaktperson för anmälan: david.lundkvist@ekan.com

Vid verksamhetsstyrning i vår snabbrörliga omvärld har processer blivit, och kommer fortsätta att vara, en effektiv länk mellan strategiska mål, tjänsteproduktion och brukarbehov. Processorientering och optimering är dessutom viktiga verktyg för ökad effektivitet, stärkt kvalitet samt för att påverka kulturella förändringar och förbättra styrningen.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén