2020-04-16 10:58Bloggpost

På spaning: Pulsen på världsekonomin

null

När världsekonomin skakas av den pågående pandemin flödar teorier och en mörk ekonomisk bild målas upp. Västsvenska Handelskammaren presenterade statistik och prognoser som ger oss en mer nyanserad bild över både nuläget och framtiden. Julia Viklund reflekterar över pulsen på världsekonomin.

Under morgonen den 14:e april höll Västsvenska Handelskammaren deras årliga medlemsseminarium om pulsen på världsekonomin. Denna gång präglades prognosen av den pågående pandemin som skakat världsekonomin de senaste månaderna. Vad är det som händer med ekonomin? Hur påverkas vi som samhälle och organisationer? Hur påverkas vi som individer? Alla dessa frågor cirkulerar hos mig och sannolikt hos många andra människor men är mycket svåra att svara på. Det som sker i världen är annorlunda än en finanskris, det är något nytt.

Sverige bryter trender

Presentatörerna försökte sitt bästa att ge oss en nyanserad bild över vad som händer och hur det kan påverka oss alla. Genom att tolka siffror och prognoser som finns, skildrades olika scenarion och effekten som denna pandemi kan medföra. Troligt scenario utifrån dagens siffror och prognoser är att vi hamnar i U-scenario, vilket då skulle innebära en relativt snabb ekonomisk återhämtning baserat på att både konsumtion och produktion återgår till "normala" nivåer. Det som stack ut är att Sverige bryter trenderna jämfört med många andra länder bland annat påvisas hög närvaro på arbetet, fortsatt konsumtion och inte lika höga prognos för utveckling av statsskulden. Slutsatsen som presenterades är att vi befinner oss i en allvarlig situation men inte omöjlig.

Omöjligheter är en del av vardagen

När jag reflekterar vidare har vi redan sett en del effekter i Sverige såsom minskad rörlighet i samhället, ökad arbetslöshet och minskad produktion. Samtidigt föds innovation och lösningar såsom ökat digitalt arbete, applikationer och möjligheter att supportera lokala aktörer genom att köpa hämtmat, organisationer som ställer om sin produktion eller utbildar sin personal att kunna hjälpa till. En spaning som vi på Ekan har sett är att det som verkade helt omöjligt för ett par veckor sedan nu är en del av vardagen.

Dagens viktiga budskap som jag tog till mig är: låt oss kavla upp ärmarna och samarbeta för att hitta innovativa lösningar där vi tillsammans arbetar mot en bättre framtid. Något som vi på Ekan Management alltid strävar efter.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén