2020-03-02 09:46Bloggpost

Engagemang ger samordning en tredje dimension

null

Under tre månader har vi med hög intensitet och kreativitet arbetat inom Ekan för att hitta de frågeställningar, och svar, som kan skapa incitament som krävs för att ett projekt ska investera tillräckligt i samordning. Detta för att uppnå nya, utmanande och hållbara resultat för morgondagens samhällen. Tillsammans med de andra två dimensionerna, gemensam målbild och tillit, blir samordningsmodellen ett handfast stöd för alla parter i ett samhällsprojekt – både privata och offentliga. Här följer några funderingar kring konceptets tredje dimension, engagemang:

  • Engagemang föder engagemang! Så med lite entusiasm, glädje, idérikedom och vilja triggar man omgivningen som också vill bidra och ha kul på jobbet. Har man dessutom skapat förutsättningarna genom en gemensam, väl förankrad, målbild och ett team med tillit till varandra är det lättare att engagera sig utan rädslor för att de andra vill åt ett annat håll eller att de inte förstår vad som driver mig. Rent konkret behöver man vara överens om att lägga några timmar regelbundet på att vårda projektets samordning och turas om att vara den drivande parten mot gemensam framgång.
  • En insats för kommande generationer. Ett stadsutvecklingsprojekt kan pågå länge. Ibland upp emot 10 år från detaljplanering via byggnation till liv på gator och torg. Mycket kan hända på vägen; nya förtroendevalda på kommunal, regional och statlig nivå, nya idéer om centraliserade eller decentraliserade samhällsfunktioner (skola, vård mm) samt ständiga ekonomiska omprioriteringar. Allt detta kan vi överbrygga genom att kontinuerligt påminna varandra inom projektet om våra gemensamma mål och styrprocesser, samtidigt som vi regelbundet lyfter fram idéer om hur vi förädlar eller förändrar vår väg mot projektleverans. Även ett enormt projekt på 10 år är relativt kort om man tittar på samhällets livscykel. Stadsdelar och serviceorter kommer att finnas för sina invånare, pendlande arbetskraft och besökare i hundratals år och det vi kallar projekt kanske är 2, 5 eller möjligen 10% av dess livscykel.

I samhället pågår ständigt en mängd parallella markutredningar, förstudier, byggnadsprojekt och planering av förtätning vilket skapar ett komplext affärsmässigt sammanhang för alla aktörer. Att bidra till varje projekts målbild och sedan ”köra på” och bevaka den egna organisationens intressen och ekonomiska incitament kan tyckas tillräckligt men vi kan bättre än så! Fortsätter vi arbeta parallellt går vi miste om alla fantastiska synergier som samordning kan ge upphov till. Allt från lägre kostnader och hållbara transporter till IoT-fastigheter och storskalig serietillverkning av fastighetsmoduler i fabrik.

Kort och gott räcker det inte med en gemensam målbild och tillit. Vi behöver engagera oss i att driva projekt tillsammans och/eller växelvis.

Ekans målsättning inom stadsbyggnads- och samhällsutveckling är att skapa en modell som ger konkret stöd för samordning. En modell som intressenter, byggbolag, kommuner och fastighetsägare kan känna sig hemma i och trygga med. Följ vårt arbete och lanseringen av arbetsmodellen för samordning under våren.

Är du intresserad av samordningsfrågorna, kanske vill du ha stöd i ett kommande projekt, eller sitter du med ett projekt som behöver lite stöd för att det uppstått friktion? Då hjälper vi gärna till!

Vill du följa vårt samordningsarbete? Klicka här för att få aviseringar om nyheter på området!

Inom Ekan Management arbetar vi dagligen och professionellt med att stödja och utveckla organisationer i en tid av ständigt förändrade förutsättningar. Vi bidrar inom verksamhetsöversyn, processanalyser, förvaltningsmodeller, förändringsledning, digitalisering och portföljstyrning inom fastighet, samhällsutveckling och andra branscher. Välkomna att höra av er till oss!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén